Corona protocollen in theater

Het zal niet makkelijk worden om met de huidige maatregelen in deze corona-crisis het theater weer open te doen. Maar onmogelijk is het niet.
Er zijn allerlei creatieve en artistieke beperkingen om het niet te doen.
Ik denk echter dat er juist gedacht moet worden in mogelijkheden. Ook al betekend dat het theater en de producent onder aan de streep er geld aan over houden: het zou zo goed zijn als acteurs, technici en alle anderen weer kunnen doen waar ze goed in zijn en voor betaald kunnen worden:
Theater maken!

En wie weet maakt een goed protocol het mogelijk om weer verhuringen te doen in het theater zodat ook daarmee weer mensen aan het werk kunnen.

Is dit het antwoord op alle vragen? Zeker niet. Hopelijk is het een eerste stap.
De Vereniging voor Podiumtechnologie heeft vorige week een brief gestuurd naar de ministers van Veiligheid en Cultuur met het voorstel om een branche-breed protocol te maken. Laten we met de hele branche samenwerken om een stap vooruit te komen.

Protocollen voor theaters

Mogelijkheden om publiek te ontvangen tijdens de Corona-crisis

Inleiding

Dit document is een eerste opzet naar protocollen om het mogelijk te maken om in de zogenaamde ‘Anderhalvemeter-Samenleving’ in theaters weer publiek te kunnen ontvangen.

Het is bedoeld als eerste opzet. Om met elkaar over te sparren, na te denken en te onderzoeken wat er op dit moment wél kan in theaters.

Uiteraard is het niet mogelijk om binnen de huidige maatregelen alle reeds geplande theatertournees op de manier uit te voeren zoals ze oorspronkelijk zijn bedacht. Hoe we podiumkunsten op de planken gaan brengen vraagt ook om creativiteit van producenten, theatermakers en artiesten. 

Een grote musical of een uitverkochte zaal is waarschijnlijk nog niet mogelijk. 
Het zou echter wel mogelijk moeten zijn (commerciële) activiteiten en voorstellingen voor een beperkter aantal bezoekers weer op te starten en ons zelf te laten zien als creatieve sector met creatieve oplossingen.

Het uitgangspunt is om te kijken wat er mogelijk is. Zodat theaters, sprekers, artiesten, technici, ontwerpers en andere betrokkenen weer kunnen doen wat ze het liefste doen: theater maken, mensen aan het denken zetten en creatief worden.

We streven naar zoveel mogelijk sfeer in het theater, ondanks alle regelgeving rond de anderhalve meter-samenleving. Daarom zou het mooi zijn als theatermakers ook na kunnen denken over hoe we het publiek zoveel mogelijk in de sfeer van datgene op het toneel gaat gebeuren mee kunnen nemen. Denk bij het betreden van publiek in de theaterzaal aan welkom heten, grapjes maken over het uit elkaar moeten zitten, etc.

Hoewel het op dit moment nog niet mogelijk is om elkaar aan te raken
kunnen kunst en cultuur de mens juist wel raken.

Samenvatting

Verkoop van tickets vindt uitsluitend vooraf plaats via internet / online verkoop.
Deze verkoop is ongeplaceerd. Placering vindt na verkoop plaats.

Nadat tickets zijn gekocht worden rij- en stoelnummer toegewezen samen met een groepsnummer en tijdslot. Deze worden vervolgens per e-mail gecommuniceerd met de bezoeker.
Ook krijgt de bezoeker de extra maatregelen per e-mail.
– Toiletgebruik is niet mogelijk tijdens de voorstelling.
– Er is geen verkoop van drank vooraf
– Garderobe is onbemand
– Overige informatie afhankelijk van de voorstelling.

Er is een vaste route door het pand langs een onbemande garderobe.
Elke groep bezoekers krijgt een eigen plek in het pand om te wachten tot de zaal opengaat en gaat alleen onder begeleiding van een medewerker naar de zaal.

Een pauze in de voorstelling is niet wenselijk.

Na afloop van de voorstelling is er een mogelijkheid tot het verkrijgen van een ‘pauzedrankje’ dat reeds bij de kaartprijs inzit. Uitsluitend in flesjes zodat deze mee kan naar huis en bezoekers zo snel mogelijk het theater kunnen verlaten.

De route het theater uit wordt ook bepaald door andere activiteiten in en rond het theater.

Opbouw en afbouw van de voorstellingen moet praktisch ingericht worden. 
Less is more in dit geval. Hier ligt ook een taak voor de producenten en de samenwerkende technische teams van producent en theater.

Kunnen garantiebedragen en partage-afspraken worden heroverwogen omdat er minder mensen en materialen worden ingezet zodat we toch weer theater kunnen gaan maken? En andersom, waar kan het theater water bij de restjes wijn doen?